Darts Organisatie Noord Holland Noord


Terugkoppeling ALV en terugstorten gedeelte contributie

Beste leden,

Op 5 september hebben we onze ALV kunnen houden. (het conceptverslag zal spoedig op de site staan)

Tijdens deze ALV zijn er een aantal punten besproken en één daarvan was de contributie voor het komende seizoen. Nu hebben eerder wij als bestuur gezegd dat wanneer er geen competitie gehouden zou kunnen worden wij de contributie zouden terugbetalen. Echter is het bestuur door de ALV teruggefloten op deze toezegging. Tijdens de ALV en de bespreking van de financiële cijfers en de begroting voor het komende seizoen werd wel duidelijk dat ook de DONHN een zware financiële slag heeft opgelopen van de coronacrisis.

Tijdens de ALV zijn er verschillende voorstellen gedaan door de leden met betrekking tot de contributie. Met overgrote meerderheid werd het voornemen van het bestuur om alle contributie terug te storten verworpen en werd er gekozen voor de volgende optie: de DONHN stort 30 euro per speler terug. Dit zal de komende 2 weken moeten plaatsvinden. Het resterende bedrag van 10 euro blijft ter beschikking voor de jaarlijkse afdracht aan de NDB.

Het terugstorten zal plaatsvinden op de rekening van degene die de contributie via Teambeheer heeft betaald, hun zijn vervolgens verantwoordelijk voor het verdelen onder de teamleden.

Mocht het zo zijn dat er een halve competitie gehouden kan worden dan zal er geen additionele contributie worden gevraagd van de deelnemende leden en draagt de DONHN de kosten voor de competitie.

Voor de uitgebreide toelichting en de overige punten verwijs ik graag naar de conceptnotulen die spoedig op de site zullen staan. Voor de rest verwijs ik graag ook naar de site van de NDB waar regelmatig updates staan aangaande het darten en Covid-19. Uiteraard zullen wij jullie ook op de hoogte houden van diverse zaken via onze site.

Blijf gezond en hopelijk tot snel,

Bestuur DONHN

Uitstel tot 1 januari 2021

Beste leden,

Maandag 24 augustus is er een online videovergadering geweest van de NDB en alle regionale lidorganisaties, waaronder ook de DONHN.
De NDB heeft vorige week een aantal belangrijke en moeilijke beslissingen moeten nemen. Ondanks dat zij alles op alles hebben gezet om te kijken hoe we weer verantwoord konden beginnen hebben zij door de recente ontwikkelingen en enkele praktijkvoorbeelden de volgende beslissingen genomen:

Door de NDB is het volgende besloten:

  1. De landelijke competities, LaCo en SuperLeague, worden uitgesteld tot 1 januari 2021. Ook de SuperLeague play-offs worden voor die tijd definitief niet georganiseerd.
  2. Het NDB Rankingcircuit wordt niet opgestart voor 1 januari 2021.
  3. De inschrijving voor de Dutch Open Darts zal niet op 1 oktober 2020 open gaan. Er zal in een later stadium bekend gemaakt worden of en wanneer de Dutch Open Darts in 2021 georganiseerd gaat worden.
  4. Daarnaast geeft de NDB het volgende advies aan haar lidorganisaties: Stel de aanvang van de regionale competitie uit tot 1 januari 2021.

Voor meer uitleg over dit besluit verwijzen wij jullie naar het hele bericht op de NDB site: Bericht uitstel competitie NDB site.

Het bestuur van de DONHN heeft dit advies besproken en is van mening dit advies over te moeten nemen. De DONHN heeft een groot gebied en heeft te maken met 18 gemeentes en 2 veiligheidsregio’s. Elk met hun eigen reglementering en wetgeving in deze.

Waar we eerst de afspraak hadden om te mogen darten met in acht name van de gestelde regels blijkt nu dat dit al op diverse plaatsen wordt tegengehouden door de lokale overheid.
Dit maakt het voor de DONHN, met 18 gemeentes en 2 veiligheidregio’s, bijna onmogelijk om een eerlijke en goede competitie op te starten.

Voor ons als bestuur van de DONHN waren o.a. de volgende punten doorslaggevend:

  1. De handhaving en regels in de horeca zijn aangescherpt. Bij de handhaving in de horeca wordt soms het horecaprotocol gehandhaafd en soms het sportprotocol.
  2. Verschillende gemeentes en veiligheidsregio’s gaan verschillend om met de regels.
  3. Bij een kroeg in de ene gemeente (lees: veiligheidsregio) mag je de dartregels hanteren (zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, maar dit mag je loslaten tijdens het beoefenen van de sport) in andere kroegen moet je je houden aan de horeca regels (o.a. 1.5 meter, vaste zitplaats).
  4. Niet in iedere locatie is voldoende ruimte als de 1.5 strikt moet worden nageleefd.
  5. Het ene team gaat serieus met de regels om, een ander team niet.
  6. Er ontstaat een oneerlijke en niet gelijkwaardige competitie.

Een andere en zeker niet een onbelangrijke reden die ook meetelt in ons besluit is jullie gezondheid. Hoe graag we ook willen darten het mag nooit zo zijn dat we risico’s moeten gaan lopen om dat te kunnen doen.

Als dartbond zullen wij daarom zeker onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat betekent helaas dat we tot deze beslissing zijn gekomen. We hadden het echt graag anders gezien.

Wij blijven in nauw contact met andere dartsorganisaties en de NDB en we hopen echt dat we nu naar betere tijden toegaan. Uiteraard zullen wij jullie blijven informeren over de stand van zaken via de site.

Wij gaan als bestuur op zeer korte termijn om de tafel om de details en gevolgen te bespreken. Geef ons ook de tijd en ruimte hiervoor. Dat wil zeggen dat wij op dit moment nog niet op details kunnen ingaan over de nieuwe startdatum van de competitie, gevolgen voor de ranking of vragen over de contributie. We houden jullie op de hoogte.

Tot slot: Er is ook al heel veel wel mogelijk in de horeca. Een potje darten kan en mag alweer sinds juli. Competitiedarten op een eerlijke en gelijkwaardige manier kan wat ons betreft dus niet. Maar wij adviseren lokale organisatoren en speelgelegenheden (waaronder cafés) om te onderzoeken wat er regionaal wel mogelijk is. Met andere woorden, we hopen dat op veel plekken onze darters alsnog aan (recreatief) darten toekomen waarbij te denken valt aan kleinere toernooien of clubavonden op één locatie. Let wel, in alle gevallen onder veilige en toegestane omstandigheden.

Al met al realiseren wij ons dat dit een enorme domper is voor velen.

Bestuur DONHN

Eerdere updates


3 juli 2020 - Inschrijving seizoen 2020/2021 open!


Nu er vanuit de overheid steeds beter nieuws komt omtrent alle coronamaatregelen, zijn wij van mening dat de kans steeds groter word dat wij in september kunnen starten met de competitie. Uiteraard is dit wel onder voorbehoud en zijn wij afhankelijk van alle verdere ontwikkelingen rond het coronavirus.
Om in september de competitie te kunnen opstarten zullen wij nu met de normale voorbereidingen moeten gaan starten. Mocht later toch blijken dat er toch geen groen licht komt dan krijgt iedereen zijn inschrijfgeld terug.

Uitgaande van de positieve ontwikkelingen is het nu mogelijk om teams in te schrijven voor seizoen 2020/2021!
De captains zijn via een bericht op de hoogte gebracht. (Heb je als captain geen mail ontvangen, dan is je e-mailadres in Teambeheer niet goed ingevuld, of niet ingevuld! Neem dan contact op met ledenadministratie@donhn.nl).

De horeca en daarmee ook de meeste van onze speelgelegenheden hebben harde klappen gekregen door de coronacrisis. Weet je niet zeker of je komend seizoen weer bij je speelgelegenheid terecht kunt, neem dan even contact met ze op.
De lijst met speelgelegenheden van het afgelopen seizoen vind je via deze link: Speelgelegenheden.

De inschrijving bestaat uit 5 stappen die allemaal moeten worden doorlopen, inclusief de betaling via iDeal.
Overigens hoef je niet alle stappen in één keer te voltooien. Als je bijvoorbeeld al wel betaald hebt, maar je moet de pasfoto’s of e-mailadressen van je teamleden nog verzamelen dan kan dat. Je logt dan weer uit en maakt de inschrijving op een later moment af.

Bestaande teams kunnen hun team inschrijven met de inlogcode van Teambeheer, waarmee het hele jaar de wedstrijden ingeleverd zijn. (Code kwijt? E-mail dan naar ledenadministratie@donhn.nl).
Wordt iemand anders captain van een bestaand team, geef dan gerust de inloggegevens door aan de nieuwe captain zodat deze de inschrijving kan regelen.
Een bestaand team is een team waarvan minimaal 3 leden uit dezelfde samenstelling als afgelopen seizoen komen. Zie voor die regels ook het competitiereglement artikel 6.8 en 6.9.
Bij twijfel kan er altijd even contact worden opgenomen.

Nieuwe teams moeten zich eerst registreren. Je krijgt dan de verdere instructies en inlogcode per e-mail toegezonden om verder te gaan.

Klik hieronder op ‘Uitleg inschrijving’ en lees deze aub even door voordat je aan de inschrijving begint!
Inschrijven is mogelijk t/m zondag 2 augustus.

Lees aub eerst even deze uitleg door, dat scheelt ons een hoop werk: Uitleg inschrijving!

 

Gebruik vervolgens deze link om in te schrijven: Inschrijving is inmiddels gesloten.

20 juni 2020 - ALV en inschrijving nieuwe seizoen


Beste leden van de DONHN,

In verband met de maatregelen die gesteld zijn door de overheid inzake Covid-19 heeft het bestuur van de DONHN besloten gebruik te maken van de uitstelperiode van maximaal 4 maanden voor het houden van Algemene Ledenvergaderingen.
Het is de bedoeling dat wij eind augustus 2020 de Algemene Ledenvergadering van seizoen 2019/2020 gaan houden. Wanneer en hoe wordt momenteel door het bestuur onderzocht. Uiteraard zullen wij ons ook aan de dan geldende maatregelen moeten houden en uiteraard willen wij de ALV zo veilig mogelijk organiseren.

We willen binnenkort de inschrijving open zetten voor het nieuwe seizoen. Hoewel er nog veel onduidelijk is willen we alle voorbereiding gewoon starten en niet afwachten tot het laatste moment.

Hou vooral ook de site in de gaten voor verder nieuws en updates.

Bestuur DONHN

Update 16 mei 2020 >>> Update DONHN seizoen 2019/2020


Beste mensen,

Alle beslissingen zijn inmiddels genomen en dat waren voor het bestuur niet de makkelijkste beslissingen. Maar goed, soms zit het mee en soms zit het tegen. Hieronder een update van de stand van zaken.

LaCo

Zoals elk jaar willen wij ook nu de regel hanteren om volgens het toernooireglement spelers toe te voegen aan de LACO selectie aan de hand van de rankingstand. Dus ook voor dit jaar gaan de eerste 4 spelers van de herenranking, de eerste 2 speelsters van de damesranking en de eerste 2 spelers van de jeugdranking worden gevraagd voor de LaCo selectie.

ALV

Op dit moment zijn wij druk bezig om het seizoen af te sluiten en daaraan gekoppeld een ALV te houden. Hoe deze er uit gaat zien weten wij helaas nu nog niet. Wij bekijken verschillende opties en zullen later een keuze maken. Ook de locatie en de datum zal nog nader worden bekend gemaakt. Dit hangt onder meer af van de richtlijnen die door het NOC*NSF dan wel het RIVM worden opgelegd.

Ranking

Ook de ranking is voortijdig aan zijn eind gekomen. Er worden geen kampioenen aangewezen, maar wij willen wel graag wat doen voor de nummers 1,2 en 3 van dit moment.
Zij zullen een beker en een geldprijs ontvangen. Er zal binnenkort contact opgenomen worden met de prijswinnaars.

Heren:
1 Frank Hoek
2 Sebastiaan van 't Voort
3 Finn Kalsbeek
Dames:
1 Marjolein Tammer
2 Vanessa Zuidema
3 Sabrina Mulder
Ere/1e/2e divisie:
1 Sergio Krassen
2 Roemer Mooijman
3 Bob van Oerle
3e/4e divisie:
1 Davy Schoen
2 Sebastiaan van 't Voort
3 Rick Pannings
Koppel:
1 Kevin Visser (gedeelde 1e plaats)
1 Frank Hoek (gedeelde 1e plaats)
3 Ed de Koff
Jeugd:
1 Wesley van de Zande
2 Finn Kalsbeek
3 Indy Gul

Contributie seizoen 2020/2021

Op dit moment krijgen wij vragen binnen voor het (gedeeltelijk) terugbetalen van de contributie of dat er een korting komt op de contributie voor het komende seizoen. Wij hebben als bestuur kritisch gekeken naar de mogelijkheden om iets te doen met de contributie voor komend seizoen, maar hebben besloten dit niet te doen. Elke euro korting per lid, kost 1400 euro met het ledenaantal wat we nu hebben. Ook weten we op dit moment niet hoe en wanneer het seizoen weer kan starten. Wij willen jullie dan ook om solidariteit vragen zodat de DONHN nog vele jaren een gezonde vereniging kan blijven.

Inschrijving seizoen 2020/2021

Op dit moment gaan wij ook beginnen met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Ook al weten we nog niet hoe dit seizoen er uit gaat zien willen wij wel graag voorbereid zijn en een basis leggen voor als wij weer mogen en kunnen darten. Ook hierover gaan wij u de komende tijd nog verder berichten van de voortgang.

Als afsluiting en ook een beetje als afsluiting van een bewogen seizoen willen wij een ieder danken voor zijn of haar geduld en begrip in deze hele vervelende tijd. Wij willen jullie voor zover het gaat een hele fijne zomer en vakantie toewensen en we hopen echt van ganzen harte dat wij elkaar in september weer kunnen zien op rankings en competitiewedstrijden op de manier zoals we die al jaren kennen.

Blijf gezond, let een beetje op elkaar en bedenk, het glas is half vol en niet half leeg.

Fijne zomer, Bestuur DONHN

Update 2 april 2020 >>> DONHN seizoen 2019/2020 komt tot een einde


Beste leden,

Deze week heeft onze regering besloten dat wij voorlopig tot eind april, en wellicht nog langer, niet onze mooie sport kunnen uitoefenen zoals we dat bij de DONHN altijd hebben gedaan.

Het zijn moeilijke tijden, en dit heeft consequenties voor ons allemaal. Het bestuur heeft zich de afgelopen weken verdiept in deze materie om zodoende tot een beslissing te komen.

En ja, het was niet makkelijk. Het liefst hadden wij onze kampioenen gefeliciteerd en hadden we de divisiekampioenschappen gespeeld. Het liefst hadden we onze individuele kampioenen geëerd en de credits gegeven die zij verdienen. En het liefst hadden we al onze leden een compleet seizoen willen laten spelen. Echter is dit alles momenteel niet mogelijk.

Donderdag heeft het bestuur digitaal overleg gevoerd en alles afgewogen en kijkend naar de mogelijkheden die tot onze beschikking stonden heeft het bestuur de onderstaande besluiten genomen.

Competitie

De competitie van het seizoen 2019/2020 is ten einde, er worden dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld. Dat betekent dat er geen kampioenen zijn, geen promoties en degradaties plaatsvinden en beginnen we het seizoen 2020/2021 met een schone lei.

Teams die zich inschrijven voor het volgende seizoen spelen dus volgend jaar in dezelfde divisie als waar ze dit seizoen gestart zijn. Er zal een nieuwe poule-indeling plaatsvinden.
Mochten er teams stoppen, of al uitgestapt zijn, of niet voldoen aan de regels voor behoud van een team (Art. 6.8 competitiereglement: minimaal 3 spelers van de oude teamsamenstelling) en zich niet inschrijven voor volgend seizoen, dan worden die plekken eventueel vanuit een lagere divisie aangevuld.
Wij zullen hiervoor de stand aan het einde van de 1e competitiehelft gebruiken en teams die bovenaan staan vullen de vrijgekomen plekken op (indien dat voor de regioindeling noodzakelijk/gewenst is). Omdat niet alle poules even groot waren zal dit op basis van het gemiddelde van het aantal punten plaatsvinden.

Bekercompetitie

De bekercompetitie wordt niet afgespeeld. Er worden geen kampioenen aangewezen en er worden geen bekers uitgereikt.

Ranking

De stand zoals hij nu is is de eindstand. De overige rankings en de Gesloten DONHN komen te vervallen. Er worden geen kampioen aangewezen.
Wel is het bestuur aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om de huidige nummers 1 tot en met 3 van elke ranking te belonen met een geldbedrag.

Kampioenschappen DONHN

Gevolg is dat ook de divisiekampioenschappen en bekerkampioenschappen van de DONHN niet door zullen gaan.
De NDB had eerder al aangekondigd dat al hun evenementen, waaronder het NK en de landelijke kampioenschappen niet doorgaan, en de NDB heeft besloten om hun landelijke competities (LaCo en SuperLeague) nietig te verklaren. Ook daar geen kampioenen en geen promotie en/of degradatie. Zie voor de volledige berichten van de NDB de 2 links in de update van 29 maart hieronder.

ALV

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de ALV gehouden kan worden. Het bestuur had inmiddels als datum voor de ALV 3 juni met potlood in de agenda staan, maar het ziet er naar uit dat dat niet door zal gaan. We houden jullie op de hoogte wanneer wij een geschikte datum hebben gevonden zodat iedereen die dat ook wil aanwezig kan zijn.

170

De spelers die dit seizoen een 170 finish hadden zullen hiervoor wel hun herinnering ontvangen. Hoe we deze gaan uitreiken gaan we nog even bekijken.
De gelukkigen dit seizoen waren: Jeffrey Kok, Wesley Harms, Job van der Steen, Koen den Hartog, Duncan Oele, Hans Mol en Niels Nota.

Speellocaties

Toch willen wij ook even stilstaan bij onze speellocaties, die elke week weer hun locatie beschikbaar stellen voor de teams om hun wedstrijden te spelen, of die gastlocatie zijn van één van de DONHN rankings. Zij zijn misschien nog wel degene die het hardst getroffen zijn in deze crisis.
Laten we hopen dat ook zij zo ongeschonden mogelijk door de crisis heen komen en volgend seizoen weer jullie speelgelegenheid kunnen zijn.

Tot slot

Wij bestuursleden zijn allen ook darters, net als jullie. We houden van onze sport en het gaat tegen het gevoel in om al die mooie dartavonden, soms zwaarbevochten overwinningen en zelfs het uitzicht op een kampioenschap zomaar weg te poetsen. Wij snappen dat sommige teams hier enorm van zullen balen, maar weet ook dat bij iedere mogelijke beslissing er teams zouden zijn voor wie het negatief of juist positief uitpakt.

Onze vereniging en de dartsport als geheel moet nu even pas op de plaats maken voor een uitdagende crisis, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. Maar we hopen dat iedereen de omstandigheden begrijpt en inziet dat onze volksgezondheid vóór alles gaat.

Het bestuur van de DONHN wenst iedereen veel sterkte toe en wij hopen jullie volgend seizoen weer als lid of locatie te mogen begroeten. Blijf gezond en help elkaar waar nodig.

Hou vooral ook de site in de gaten voor verder nieuws en updates.

Bestuur DONHN

Update 29 maart >>> Besluit volgt na 31 maart

Het coronavirus zorgt voor ons allemaal nog steeds voor onverwachte uitdagingen. Na de toespraak van onze minister-president van 23 maart waarin de nieuwe richtlijnen en regels werden gecommuniceerd en die inhouden dat alle (sport)samenkomsten tot 1 juni zijn verboden, zal het bestuur zich moeten gaan beraden op de gevolgen voor de DONHN en welke koers er gevaren moet worden voor het huidige seizoen.

Naar aanleiding van 23 maart heeft de NDB haar LaCo en SuperLeague competities stopgezet, het NK afgelast en alle landelijke kampioenschappen van seizoen 2019/2020 afgelast.
Klik hier voor het bericht van de NDB. In dat bericht wordt ook een advies gegeven aan de lidorganisaties. Ook heeft de voorzitter van de NDB heeft in een persoonlijke brief nog eens uitgelegd in wat voor een moeilijke situatie we zitten. Lees deze brief via deze link.

Het bestuur van de DONHN begrijpt dat alle leden graag willen weten wat er gaat gebeuren met de competitie, ranking en beker. Wij zijn hier momenteel druk voor in overleg. Dit zijn beslissingen die wij weloverwogen moeten nemen. Wij vragen dan ook nog heel even jullie geduld. De overheid zal 31 maart komen met nieuwe mededelingen, hierna zullen wij ons besluit kenbaar maken.

In de tussentijd….Blijf gezond, volg de richtlijnen, ook als je misschien denkt dat het niet zo een vaart zal lopen.

Bestuur DONHN

Update 17 maart >>> DONHN evenementen tot en met 6 april gecanceld

Het coronavirus zorgt voor ons allemaal voor onverwachte uitdagingen doordat de competities stil liggen en niemand op dit moment weet wanneer deze weer opgestart kunnen worden. Wij realiseren ons dat dit vele uitdagingen geeft richting het einde van het seizoen met aansluitend de gezamenlijke finaledagen. Op dit moment worden alle mogelijke scenario’s bekeken. Echter is dit erg lastig aangezien we niet weten of de datum van 6 april nog verlengd gaat worden door de Nederlandse overheid. Maar tot die tijd ligt ook de DONHN geheel stil.

Dit houdt in dat wij als bestuur van de DONHN de berichtgeving op de voet volgen en bezig zijn met diverse scenario’s. Niet alleen voor de competitie maar ook voor de bekercompetitie en de ALV.
Maar nogmaals, alles hangt af van het tijdsbestek wat de regering uitvaardigt.

Tot de tijd dat er meer duidelijk is van wat er wel of niet mogelijk is willen wij iedereen vragen geduld te hebben en respect te hebben voor de situatie die ons allen diep treft. Hou de berichtgeving op deze site in de gaten. Daar staat steeds het laatste nieuws voor wat betreft de DONHN.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

12 maart >>> Competities en rankings DONHN afgelast ivm coronavirus t/m 31 maart

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen aangaande het Coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt tot het einde van de maand.

Naar aanleiding van de berichtgeving van het kabinet en het daaropvolgende advies van de NDB en het NOC*NSF worden tot zeker 31 maart alle wedstrijden geannuleerd. Dit betreft alle competities en rankings van de DONHN.

Of wedstrijden worden verschoven of dat rankings nog worden verplaatst en welke gevolgen dit gaat hebben voor het speelschema zal worden geïnventariseerd en mededelingen hierover zullen volgen. Teamcaptains zullen ook via Teambeheer worden geïnformeerd.
Hoe één en ander zijn beloop zal krijgen wordt later via de site bekend gemaakt.

Het bestuur steunt het verzoek van de regering om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Denk hierbij ook aan oefenwedstrijden, trainingssessies en bijeenkomsten.
Wij zijn er van overtuigd dat adviezen van het RIVM, het NOC*NSF en de NDB en de maatregelen van het kabinet er op gericht zijn om de gevolgen van deze virusuitbraak zo veel als mogelijk is in te perken. De DONHN ondersteunt daarom alle doelstellingen van harte.

Wij realiseren ons dat dit uitdagingen geeft richting het einde van de competities.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn horen jullie uiteraard van ons.

Bestuur DONHN

>>> Oproep toernooileiders!

Beste allemaal,

De DONHN heeft nieuwe toernooileiders nodig om het huidige team uit te breiden.
Wat zoeken wij?
• Iemand met de motivatie om toernooileider te zijn;
• Die het leuk lijkt om een DONHN-toernooi in goede banen te leiden;
• Die meerdere dagen per seizoen beschikbaar is op zaterdagavond en/of zondagmiddag;
• Die goed kan samenwerken met andere toernooileiders;
• Die beschikt over basiskennis van Excel en die ervaring heeft met het werken met computers.

Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met het bestuur.
Zij kunnen meer informatie geven over de precieze inhoud van de functie, en wat er van je verwacht wordt.

Groet,
René Kleipoel
voorzitter