Darts Organisatie Noord Holland Noord


>>>Competitie seizoen 2018/2019


Start competitie

De competitie van seizoen 2018/2019 zal starten in de week van maandag 17 september.
Het bestuur wenst alle teams veel succes.

Wijziging bekercompetitie 2018/2019

Op de ALV van 10 juli is door de meerderheid van de aanwezige leden besloten dat er met ingang van komend seizoen een wijziging is in de bekercompetitie.
In de bekercompetitie is de wedstrijd klaar als 1 van beide teams 5 punten heeft.
IN OVERLEG MET BEIDE TEAMS mag de wedstrijd wel worden verder gespeeld maar dit is geen verplichting. Ook binnen teambeheer wordt dan de wedstrijd niet verder ingevuld. Er zijn slechts 5 punten verplicht om inte vullen, de rest kan worden open gelaten.

Privacywetgeving AVG, ook voor de DONHN

Per 25 mei 2018 gelden er strengere nieuwe Europese privacyregels. Dit brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee én vraagt om actie van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook van een sportvereniging zoals de DONHN.
Volgens de privacywetgeving moet een lid bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst geïnformeerd worden over hoe de vereniging omgaat met zijn persoonsgegevens.
Om het voor de DONHN mogelijk te maken elk lid te informeren over de lidmaatschapsovereenkomst hebben we van elk lid een e-mailadres nodig. Elk lid krijg straks op zijn eigen e-mailadres een informatiemail met een bevestiging van het lidmaatschap. In die mail staat informatie over hoe de DONHN omgaat met de persoonsgegevens en een link naar de privacyverklaring van de DONHN.

De privacyverklaring van de DONHN is te vinden in het hoofdmenu, of rechtstreeks via deze link.