Darts Organisatie Noord Holland Noord


Ledenadministratie

Op deze pagina alle gegevens voor het inschrijven/overschrijven of uitschrijven van leden.
Tevens info over het doorgeven van wijzgingen.

Adres ledenadministratie

Het adres van de ledenadministratie van de DONHN is: Ledenadministratie DONHN, p/a Posten 10, 1747 SH Tuitjenhorn.

Inschrijven van een nieuw lid bij een team

Het inschrijven van een nieuw lid bij het team gaat via Teambeheer.

Overschrijven van een bestaand lid naar een ander team

Het overschrijven van een bestaand lid naar het team gaat via Teambeheer.

Denkt u bij het overschrijven van een lid aan de daarvoor geldende regels.

Inschrijven als recreant of jeugdrecreant

Als recreant mag je gratis meedoen met de toernooien die georganiseerd worden door de DONHN. Ook kun je als recreant meedoen met de toernooien van de NDB (hiervoor dien je namelijk ingeschreven te zijn bij een aangesloten bond). Uitgesloten zijn de Gesloten DONHN toernooien aan het einde van het seizoen.

Voor het inschrijven als (jeugd)recreant moet u het volgende opsturen:

Deelname van jeugd in de seniorencompetitie is mogelijk vanaf het moment dat men de leeftijd van 16 jaar bereikt.

Wijzigen van gegegevens

Als er gegevens zijn veranderd kun je dat doorgeven via Teambeheer.

Iets kwijt?

Stamkaart of jaarkaart verloren? Log in op Teambeheer en kies daar voor: Mijn dartteam->Mutaties->Ledenpas.
Competitiemap of reglement kwijt? Neem contact op met de ledenadministratie voor nieuwe spullen.
De kosten voor vervanging vind u onder tarieven.

Speelgerechtigd

Vanaf het moment dat de ingeschreven of overgeschreven speler zichtbaar is in teambeheer als teamlid is hij of zij speelgerechtigd. De stamkaart en nieuwe teamkaart worden zo snel mogelijk naar de captain opgestuurd. In de tussentijd kan de passencontrole van deze speler online in teambeheer gedaan worden.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de Ledenadministratie !!
(ledenadministratie@donhn.nl)

Tarieven

* Jeugd spelende in de seniorencompetitie betaald senioren inschrijfgeld.

Vervanging van materiaal:

Betalingen

Voor mutaties via Tembeheer betaal je in Teambeheer via iDeal. Overige zaken kun je betalen door het rechtstreeks overmaken van het verschuldigde bedrag op Rabo-rekeningnummer: NL49 RABO 035.07.85.317 t.n.v. DONHN. Vermeld hierbij duidelijk om wie/wat het gaat.